Διατροφή σε Όλα τα Στάδια της Ζωής

Για οποιαδήποτε ηλικία

Ανάλογα με το στάδιο της ζωής, ο οργανισμός μας έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. Είναι επομένως σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να καλύψουμε τις προσωπικές μας ανάγκες, με στόχο την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας.

karl-fredrickson-GEJxI_QRPwM-unsplash.jp