Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Ποιότητα και Ακρίβεια

Συμπεριλαμβάνει την εξατομικευμένη αναλυτική και τμηματική ανάλυση σώματος σε λίπος, μυϊκή μάζα, άλυπη μάζα, νερό και οστά, καθώς και τον μεταβολισμό και τη μεταβολική ηλικία, χρησιμοποιόντας τον σύγχρονο και επαγγελματικό αναλυτή Tanita MC780.  Το εργαλείο αυτό βασίζεται στην μη επεμβατική τεχνολογία πολυσυχνατικής βιοηλεκτικής εμπέδησης, όπου επιτέπεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια σε κάθε μέτρηση. 

Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις, συμπεριλαμβάνουν μέτρηση ύψους, βάρους, κοιλακής περιφέρειας και λίπους, πάντα σε σχέση με της προσωπικές σας ανάγκες. Αυτό βοηθάει στην σχημάτηση εικόνας εώς προς την πρόοδό σας.  

20201110_181629.jpg